Mapowanie dźwięków w dekoderach Zimo przy pomocy Roco MuliMaus

Mapowanie dźwięków w dekoderach firmy Zimo w przeciwieństwie do dekoderów ESU czy Uhlenbrock nie jest realizowane przy pomocy zmiennych CV. Używa się do tego tak zwanego „pseudo programowania”.

Operacja ta może być przeprowadzona przy pomocy Roco MultiMaus, ale musi ona zostać wcześniej przełączona w tryb programowania na makiecie (POM).

 

Procedura przełączenia MM w tryb programowania POM:

 • Po włączeniu MM wciskamy jednocześnie klawisz Shift                 oraz Menu
 • Klawiszami strzałek     naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  i wciskamy OK 
 • Klawiszami strzałek    naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  (ang. MODE) i wciskamy OK 
 • Strzałkami    wybieramy POM i naciskamy OK 
 • Naciskamy STOP    tak długo, aż wrócimy do ekranu sterowania lokomotywą

 

 

Roco MultiMaus nie potrafi programować CV o numerach większych niż 255. Firma Zimo w związku z tym  wprowadziła w dekoderach możliwość przełączenia się w specjalny tryb programowania wysokich CV za pomocą dodatkowej zmiennej CV 7. Aby nie rozpisywać się szczegółowo na temat tego sposobu programowania, ustawimy na stałe dekoder w taki tryb przed rozpoczęciem pracy, a pod koniec tego dokumentu przywrócimy standardowe ustawienia. Przed następną operacją lokomotywa musi stać na torach a MM musi być tak ustawiona aby można było starować lokomotywą.

 • Po włączeniu MM wciskamy jednocześnie klawisz Shift                 oraz Menu
 • Klawiszami strzałek    naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  i wciskamy OK 
 • Klawiszami strzałek    naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  ZMIANA CV (ang. CV MODIFICATION) i wciskamy OK 
 • Na wyświetlaczu pojawi się CV i migający kursor, wpisujemy „7” i naciskamy OK 
 • Na wyświetlaczu pojawi się V= i migający kursor, wpisujemy „220” i naciskamy OK
 • Naciskamy STOP    tak długo, aż wrócimy do ekranu sterowania lokomotywą

W ten sposób zapisaliśmy wartość 220 do zmiennej CV o numerze 7 (CV7 = 220). W dalszej części dokumentu każdorazowo, gdy będzie mowa o zapisaniu wartości X do CV o numerze Y (CV Y =X), należy wykonać powyższą procedurę podstawiając zamias „7” numer CV a zamiast „220” wartość do zaprogramowania.

Mamy już skonfigurowaną MM oraz dekoder, możemy zatem przystąpić do przypisania dźwięków do klawiszy funkcyjnych.

 

Przypisanie klawisza funkcyjnego realizującego funkcję włączenia i wyłączenia dźwięku (standardowo jest to F8)

Jeśli dźwięk ma być włączany i wyłączany innym klawiszem niż F8 należy do zmiennej CV 310. Standardowo jest tam zapisana wartość 8, można ją jednak zmienić na dowolną od 0 do 12 odpowiadającą kolejno klawiszom F0-F12. Jeśli zapiszemy wartość 255, dźwięk będzie włączony na stałe.

Wcześniej przełączyliśmy dekoder w tryb programowania wysokich numerów CV z MultiMaus wpisując do CV7 wartość 220, dekoder do każdego numeru CV jaki będziemy chcieli zaprogramować będzie dodawał 200. Dzięki temu, aby zaprogramować CV310 musimy z myszki programować CV o numerze 110. W celu prawidłowego zrozumienia tej instrukcji, będę podawał podczas programowania numery CV już obniżone o 200, a w nawiasie obok będą podane oryginalne numery CV.

 

Przykład 1: Chcemy zmienić klawisz włączania / wyłączania dźwięku na F1.

Zapisujemy z MM do CV110 (CV310) wartość równą  1, zatem:

 • Wciskamy jednocześnie klawisz Shift       oraz Menu
 • Klawiszami strzałek    naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  PROGR i wciskamy OK 
 • Klawiszami strzałek    naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  ZMIANA CV (ang. CV MODIFICATION) i wciskamy OK 
 • Na wyświetlaczu pojawi się CV i migający kursor, wpisujemy „110” i naciskamy OK 
 • Na wyświetlaczu pojawi się V= i migający kursor, wpisujemy „1” i naciskamy OK
 • Naciskamy STOP    tak długo, aż wrócimy do ekranu sterowania lokomotywą

 

Tak jak już wcześniej zostało to zakomunikowane, przypisanie dźwięków do poszczególnych klawiszy realizuje się w zimo poprzez „pseudoprogramowanie”, aby wejść w ten tryb dla poszczególnych klawiszy funkcyjnych, należy zaprogramować odpowiednią wartość w CV300.

Dla poszczególnych klawiszy funkcyjnych wygląda to następująco:

CV300=1 dla funkcji F1

CV300=2 dla funkcji F2

CV300=3 dla funkcji F3

CV300=4 dla funkcji F4

CV300=5 dla funkcji F5

CV300=6 dla funkcji F6

CV300=7 dla funkcji F7

CV300=8 dla funkcji F8

CV300=9 dla funkcji F9

CV300=10 dla funkcji F10

CV300=11 dla funkcji F11

CV300=12 dla funkcji F12

CV300=20 dla funkcji F0

 

Po zmianie wartości w CV300 klawisze funkcyjne tracą na czas pseudoprogramowania swoje standardowe działanie i przybierają zupełnie inne znaczenie:

 

F0 – odtwarzanie aktualnie wybranego dźwięku

F1, F2 – przewijanie dźwięków w ramach grupy : poprzedni, następny

F4, F5 - przewijanie grup dźwięków (gwizd ,dzwon, hamowanie itd.) : poprzednia, następna

 

Pokrętło regulatora prędkości służy w tym trybie do zmiany głośności aktualnie wybranego dźwięku

 

F6 – odtwarzanie w pętli, jeżeli przy zapisywaniu wyboru klawisz F6 będzie aktywny (na wyświetlaczu MM na dole wyświetla się kwadracik z cyfrą 6) to dźwięk będzie odtwarzany w pętli tak długo, jak będzie aktywny klawisz funkcyjny, do którego aktualnie przypisujemy dźwięk

F7 – odtwarzanie skrócone ,jeżeli przy zapisywaniu wyboru klawisz F7 będzie aktywny (na wyświetlaczu MM na dole wyświetla się kwadracik z cyfrą 7) to dźwięk będzie odtwarzany w pętli tak długo, jak będzie aktywny klawisz funkcyjny, do którego aktualnie przypisujemy dźwięk

W stosunku do F6 jedyna różnica jest taka, że dźwięk może zostać skrócony poprzez pominięcie odtworzenia części dźwięku oryginalnego

F3 – Anulacja, kasowanie ( wybór przerwany, usunięcie przypisania dźwięku do klawisza funkcyjnego)

F8 – Zapis ( wybór zakończony, nowy dźwięk zostanie przypisany do klawisza funkcyjnego)

 

 

Przykład 2: Chcemy usunąć przypisany dźwięk do klawisza F5.

Zapisujemy z MM do CV100 (CV300) wartość równą  5, zatem:

 • Wciskamy jednocześnie klawisz Shift       oraz Menu
 • Klawiszami strzałek    naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  PROGR i wciskamy OK 
 • Klawiszami strzałek    naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  ZMIANA CV (ang. CV MODIFICATION) i wciskamy OK 
 • Na wyświetlaczu pojawi się CV i migający kursor, wpisujemy „100” i naciskamy OK 
 • Na wyświetlaczu pojawi się V= i migający kursor, wpisujemy „5” i naciskamy OK
 • Naciskamy STOP    tak długo, aż wrócimy do ekranu sterowania lokomotywą

Jesteśmy w trybie pseudoprogramowania, zatem klawisze funkcyjne mają teraz inne znaczenie, jak zostało to opisane wcześniej.

 • Naciskamy F3 aby wykasować dźwięk i wyjść z trybu pseudoprogramowania

 

Przykład 3: Chcemy zmienić dźwięk przypisany do klawisza F4 na inny, np. pisk hamulców.

Zapisujemy z MM do CV100 (CV300) wartość równą  4, zatem:

 • Wciskamy jednocześnie klawisz Shift       oraz Menu
 • Klawiszami strzałek    naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  PROGR i wciskamy OK 
 • Klawiszami strzałek    naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  ZMIANA CV (ang. CV MODIFICATION) i wciskamy OK 
 • Na wyświetlaczu pojawi się CV i migający kursor, wpisujemy „100” i naciskamy OK 
 • Na wyświetlaczu pojawi się V= i migający kursor, wpisujemy „4” i naciskamy OK
 • Naciskamy STOP    tak długo, aż wrócimy do ekranu sterowania lokomotywą

Jesteśmy w trybie pseudoprogramowania, zatem klawisze funkcyjne mają teraz inne znaczenie, jak zostało to opisane wcześniej.

 • Naciskamy F4 lub F5 aby znaleźć grupę dźwięków imitujących pisk hamulców (podczas zmiany odtwarzane są domyślne dźwięki z każdej grupy)
 • Naciskamy F2 lub F3 aby znaleźć interesujący nas dźwięk w grupie (jeśli dostępnych jest więcej niż jeden dźwięk)
 • Pokrętłem regulacji prędkości możemy dostosować głośność wybranego dźwięku
 • Naciskamy F8 aby przypisać wybrany dźwięk do klawisza F4 i wyjść z trybu pseudoprogramowania

 

Analogicznie jak w powyższych dwóch przykładach, możemy zmieniać lub usuwać dźwięki przypisane do dowolnego klawisza funkcyjnego.

Po zakończeniu programowanie musimy jeszcze wyprowadzić dekoder z trybu programowania wysokich numerów CV poprzez zapisanie CV7=0.

 • Wciskamy jednocześnie klawisz Shift       oraz Menu
 • Klawiszami strzałek   naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  PROGR i wciskamy OK 
 • Klawiszami strzałek  naciskamy tak długo w jedną lub drugą stronę, aż na wyświetlaczu pojawi się  ZMIANA CV (ang. CV MODIFICATION) i wciskamy OK  
 • Na wyświetlaczu pojawi się CV i migający kursor, wpisujemy „7” i naciskamy OK 
 • Na wyświetlaczu pojawi się V= i migający kursor, wpisujemy „0” i naciskamy OK
 • Naciskamy STOP    tak długo, aż wrócimy do ekranu sterowania lokomotywą

 

 

 

 

 

 

 

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym